top of page

Å benytte dyr som en pedagogisk ressurs

Dyreassistert pedagogikk er et forskningsfelt i stadig utvikling, og studier viser at sertifiserte dyr kan bidra som unike læringsressurser for elever i pedagogisk sammenheng. 

 

De har blant annet vist seg å kunne være til betydelig støtte i faglig og sosial opplæring, også for elever med særskilte opplæringsbehov. 

 

Dyreassisterte intervensjoner med barn, foregår både på og utenfor skolen med elever, en til en, eller i gruppe.

DAT-006.jpg

"Vi er mye sammen med elever som har ulike utfordringer og som ikke fungerer like bra i en vanlig klassesituasjon. Bare det å ha hunden til stede, kan gjøre at de slapper mer av. Det å klappe en hund, kan gjøre at elever bedre klarer å konsentrere seg." 

Hvordan implementere dyr?

Dyreassistert pedagogikk er en tilnærming som bruker dyr som en ressurs i pedagogiske settinger for å fremme læring, trivsel og utvikling hos mennesker i ulike aldre og med ulike behov. Gjennom samhandling med dyr kan man oppnå positive fysiske, mentale, emosjonelle og sosiale effekter.
 
Her er noen viktige aspekter ved dyreassistert pedagogikk:
 
 1. Terapeutisk verdi: Dyrene brukes som terapeutiske verktøy og skaper et trygt og støttende miljø for læring. De kan bidra til å redusere stress, angst og forbedre trivsel, samtidig som de fremmer motivasjon og engasjement.
   

 2. Læring og utvikling: Gjennom aktiviteter med dyr kan deltakerne lære viktige ferdigheter og konsepter på en praktisk og engasjerende måte. Dette kan omfatte kommunikasjon, empati, samarbeid, problemløsning og ansvarlighet.
   

 3. Sosial interaksjon: Dyreassistert pedagogikk fremmer positive sosiale interaksjoner mellom deltakerne og dyrene, samt mellom deltakerne seg imellom. Dette kan bidra til å utvikle sosiale ferdigheter, bygge tillit og forbedre relasjoner.
   

 4. Stimulering av sansene: Dyrene kan gi sensorisk stimulering gjennom berøring, syn, lyd og lukt, noe som kan forbedre oppmerksomhet, konsentrasjon og sansemessig integrasjon.
   

 5. Mestring og selvtillit: Gjennom å samhandle med dyr og oppnå positive resultater, kan deltakerne oppleve økt mestring og selvtillit. Dette kan ha en positiv innvirkning på deres generelle selvfølelse og tro på egne evner.
   

Dyreassistert pedagogikk kan være relevant og nyttig i ulike pedagogiske miljøer, som skoler, barnehager, spesialundervisning, terapi- og rehabiliteringsinstitusjoner, samt i arbeid med sårbare grupper som barn med spesielle behov eller eldre.

Ved å kombinere dyrs unike egenskaper med pedagogiske metoder, åpner dyreassistert pedagogikk dører for å skape motiverende og meningsfulle læringsopplevelser for mennesker i ulike faser av livet.

Arter

Det er flere dyrearter som kan brukes i dyreassistert pedagogikk, avhengig av formålet, målgruppen og settingen der aktivitetene finner sted. Her er noen vanlige dyrearter som brukes:

IMG_3972.JPG

Hund

Hunder er en av de mest populære dyreartene som brukes i dyreassistert pedagogikk. De har en naturlig evne til å bygge tillit og etablere emosjonell kontakt med mennesker. Terapihunder, skolehunder og besøkshunder er vanlige roller for hunder i pedagogiske settinger.

Foto_ Irina Kajdakowska

Hest

Hesteassistert pedagogikk er også utbredt. Hester har en beroligende effekt og kan bidra til å forbedre kroppskontroll, balanse, koordinasjon og emosjonell regulering. 

pexels-trinity-kubassek-288621.jpg

Gårdsdyr

Gårdsdyr kan også være en verdifull ressurs i dyreassistert pedagogikk. De kan tilby unike opplevelser og læring for deltakerne knyttet til natur, bærekraft og gårdsdrift. De kan også bidra til å fremme forståelse og respekt for dyrene og deres rolle i matproduksjon og miljøet. 

Skolehund

Innenfor utdanningstjenesten bidrar hunden og føreren til at barn motiveres til å lese, gjøre skolearbeid, utvikle sin sosiale kompetanse og ikke minst bygge selvtillit, selvfølelse og mestringstro.

Skolehunder gir positive pauser, økt selvtillit, nærhet og støtte. Ved å gjøre aktiviteter med hund kan elevene også øve på samarbeid, kommunikasjon og selvregulering. 

 

Spesielt elever som har problemer med uro, har stort utbytte av å være i aktivitet sammen med skolehund. Alle skolehunder er trent opp til å tilby ulike pedagogiske aktiviteter som gir økt læringsutbytte. Ofte vil slike aktiviteter med hund øke motivasjon og lyst til å lære. 

 

For flere barn og unge kan det å faktisk komme seg til skolen være et problem. Det finnes derfor flere ulike tilbud der hunder følger elever til og fra skolen for å unngå fravær. ​​

 

Vi er mye sammen med elever som har ulike utfordringer og som ikke fungerer like bra i en vanlig klassesituasjon. Bare det å ha hunden til stede, kan gjøre at de slapper mer av. Det å klappe en hund, kan gjøre at elever bedre klarer å konsentrere seg. 

​​​​​

Ikke noe mas om prestasjoner, ingen som kritiserer.

 

Elever med dysleksi, ADHD eller andre konsentrasjonsvansker, har hatt positiv utvikling under leseopplæring med hund tilstede. Det er vist at nærhet med dyr øker velværet og ro i kroppen. Og det demper stress. 

“Når jeg har hunden inntill meg, er jeg ikke redd for å lese feil eller for sakte. Når jeg leser for Molly, er det ikke noe skummelt, og så blir jeg veldig mye roligere av det”.  

Lesehund

- Å lese for en hund gjør elevene mer interessert i innholdet 

Det å kunne lese er fundamentalt viktig i vårt samfunn, og det forventes at alle kan lese. Det kan derfor være en stor utfordring og påkjenning for de elevene i skolen som ikke mestrer lesing, alene eller under høytlesning med andre. Forskning viser til at dyr kan ha en positiv effekt på mennesker, og bruk av en «såkalt» lesehund i skolen, er ny tilnærmingsmåte å

nærme seg lesing på. Lesehund er et ukjent begrep for mange. Bruk av hund i en slik kontekst, innebærer at en hund som er utdannet til dette formål, lytter til elever når de leser høyt for den.

 

Andreas Reier Jensen, førsteamanuensis og skoleforsker ved Universitetet i Agder (UiA), har gjennomført case-studier som viser at lesehund fungerer svært godt i leseopplæringen, og at det påvirker skole- og klassemiljøet på en god måte.

– Elevene som leser for hunden, interesserer seg sterkere for innholdet og fortellingen i bøkene og gjenvinner progresjon i leseopplæringen. Dette har også sammenheng med den pedagogiske metoden som benyttes, det vil si at hundefører i disse tilfellene har en tilbaketrukket rolle og ikke opptrer som «lærer» i tradisjonell forstand, sier skoleforskeren.

 

Man opplever at innholdet og selve fortellingen i bøkene som blir lest, kommer bedre frem når barna leser høyt for en lesehund. Barna blir også tryggere lesere, de får bedre ordforståelse og de interesserer seg både for bøkene og for hunden.

IMG_9702.heic

– Elevene som leser for hunden, interesserer seg sterkere for innholdet og fortellingen i bøkene og gjenvinner progresjon i leseopplæringen. Dette har også sammenheng med den pedagogiske metoden som benyttes, det vil si at hundefører i disse tilfellene har en tilbaketrukket rolle og ikke opptrer som «lærer» i tradisjonell forstand, sier skoleforskeren.

IMG_9670.HEIC

Skolenhund på VGS

Videregående elever med problemer rundt kommunikasjon og selvregulering, kan ha stor nytte av møter og aktiviteter med skolehund. Under interaksjoner med dyr, kan eleven øve seg på å lytte til og kommunisere med et annet individ som ikke dømmer, men allikevel responderer på elevens oppførsel og væremåte. Eleven får et trygt rom for mestring og utfoldelse, og de positive erfaringene tar eleven med til skolen og ellers i hverdagen.

Hest som en pedagogisk ressurs

Hest pedaggogikk

Sosial- og spesialpedagogisk hesteassistert aktivitet

Sosial- og spesialpedagogisk hesteassistert aktivitet er tilbud med hest som har et sosialpedagogisk og/eller spesialpedagogisk formål og hensikt. 
Det sosialpedagogiske er ment å ivareta det sosiale læringsaspektet i samspill og samvær med andre og hesten, og under påvirkning fra samfunnet rundt oss. Det spesialpedagogiske er ment å ivareta læring, utvikling og tilrettelegging for mennesker med spesielle behov.

Hesteassistert aktivitet i denne sammenheng kan dreie seg om både aktiviteter med, på og ved siden av hesten. 
Som for eksempel:
Praktisk hestestell og arbeid i stallen/anlegget.
Ridning (tur og på ridebanen).
Øvelser og arbeid med hest fra bakken.
Hesterelaterte aktiviteter (lek, arbeidsoppgaver, opplæring (språk, begrepstrening og matematisk forståelse) og andre aktiviteter med hest som tema uten fysisk hestens tilstedeværelse).

Spesielt kan dette være aktuelt for førskolebarn og/eller elever i skolepliktig alder som har behov for et tilrettelagt tilbud og/eller spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning (jf. barnets IOP).​ Barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring før en eventuell overgang til et ordinært tilbud. Grupper av mennesker med sammenfallende behov, som ønsker et tilbud med hest (f eks. ulike minoriteter med behov for tilrettelagt aktivitetstilbud).

DAI øvelser innen pedagogikk

Dyreassistert pedagogikk kan være relevant og nyttig i ulike pedagogiske miljøer, som skoler, barnehager, spesialundervisning, terapi- og rehabiliteringsinstitusjoner, samt i arbeid med sårbare grupper som barn med spesielle behov eller eldre. Her er noen eksempler:

pexels-hermaion-1058357.jpg

Terapeutisk verdi:

Dyrene brukes som terapeutiske verktøy og skaper et trygt og støttende miljø for læring. De kan bidra til å redusere stress, angst og forbedre trivsel, samtidig som de fremmer motivasjon og engasjement.

pexels-julissa-helmuth-8850574.jpg

Ledelse og kommunikasjon:

Lær elevene om lederskap og kommunikasjon ved å utføre øvelser som å lede dyret gjennom en enkel hinderbane uten å bruke bånd eller tau. Dette krever at elevene bruker kroppsspråk og stemmekommandoer for å veilede dyret.

pexels-rodnae-productions-5531270_edited.jpg

Leseøvelser:

La elevene lese høyt for dyrene. Dyr kan være flotte lyttere og skaper en trygg og ikke-dømmende atmosfære. Dette kan hjelpe elever som sliter med leseferdigheter å bygge selvtillit og forbedre leseferdighetene sine.

pexels-trinity-kubassek-288621.jpg

Observasjon og beskrivelse:

La elevene observere gårdsdyrene nøye og beskrive deres fysiske egenskaper, atferd og kommunikasjon. Dette kan hjelpe elevene med å utvikle observasjonsevner, språklig formuleringsevne og forståelse for dyrenes adferdsmønstre.

_edited.jpg

Hinderløype:

Lag oppgaver der elevene må samarbeide med skolehunden eller hesten for å løse en utfordring. Det sette opp en hinderløype som de må navigere sammen med skoleoppgaver underveis. Dette kan fremme samarbeid, problemløsning og styrke forholdet mellom elevene og skolehunden.

pexels-brett-jordan-840111.jpg

Matematikkøvelser:

Bruk gårdsdyrene som en kilde til praktisk matematikkundervisning. Elevene kan telle antall dyr, måle fôrmengder og vekt, estimere mengder og lære om konsepter som forhold, proporsjoner og prosent.

Hva sier forskning?

V har samlet sammen relevant forskning du kan lese her:

bottom of page