top of page

Årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse: Mer inkludering og støtte

Årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. Vi har tatt en prat med grunnleggeren av Dyreassisterte Tjenester, Kathrine von Tangen, for å utforske hvordan dyreassisterte intervensjoner kan ha en positiv innvirkning på psykisk helse og årets kampanje.


I fjor gikk Verdensdagen for psykisk helse inn i en ny treårig strategiperiode hvor de inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa.

Terapihund, Dyreassisterte Tjenester, Dyreassisterte Intervensjoner, Verdensdagen for psykisk helse

Kampanjen med temaet "#lagplass" er et viktig initiativ som oppfordrer til økt inkludering på viktige møteplasser som arbeidsplassen, skolen, idrettslaget, nabolaget og blant venner. Dette fokuset på inkludering og å skape trygge og støttende sosiale miljøer er avgjørende for å fremme psykisk helse og trivsel for alle.

Les mer om kampanjen her.


"Kampanjen fremhever at en betydelig andel av samfunnet vårt blir dessverre utsatt for diskriminering på grunnlag av ulike faktorer, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for deres psykiske velvære. Å oppmuntre til å skape rom for alle og dyrke en kultur som setter pris på mangfold og inkludering utgjør en vesentlig del av anstrengelsene for å forbedre den psykiske helsen i samfunnet," sier Kathrine von Tangen.

Faktaen er at hver femte person i Norge føler seg ensom, spesielt etter pandemien. Og for sårbare og marginaliserte grupper er utenforskapet enda større. Forskning viser at å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er avgjørende for å bekjempe ensomhet og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.


"Det er flott å se at kampanjer som denne setter fokus på disse problemstillingene og oppfordrer en bredere bevissthet om viktigheten av å støtte hverandre og skape inkluderende miljøer. Sammen kan vi alle bidra til å fremme psykisk helse og velvære for alle medlemmer av samfunnet vårt."


I fjor oppfordret kampanjen til å skape flere møteplasser, og tusenvis av skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og privatpersoner deltok og gjorde en forskjell. Men vi vet at det ikke er nok å bare møtes.

I 2023 fokuserer kampanjen på at vi skal jobbe for å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. La oss sammen skape et samfunn der vi alle føler oss velkomne og støttet.


Kathrine von Tangen ønsker også å fremheve de teamene i DAI-Klubben som tilbyr dyreassisterte intervensjoner, hvor dedikert og solid innsats de legger ned under sesjonene for å kunne bidra til å styrke sosial støtte.


"Dyr kan være flotte samtalepartnere og en kilde til positiv sosial kontakt. Dyr kan fungere som "isbrytere" og hjelpe folk med å komme i kontakt med andre mennesker, spesielt hvis de deltar i dyreassisterte aktiviteter i grupper", sier Kathrine


Dyreassisterte intervensjoner, inkludert terapidyr og besøksdyr, har potensiale til å spille en betydningsfull rolle i arbeidet med å bekjempe følelsen av ensomhet og utenforskap og samtidig forbedre den psykiske helsen. Kathrine poengterer også at det er viktig at dyreassisterte intervensjoner kunn utføres med sertifiserte og godkjente dyr for å sikre både dyrevelferd og menneskers sikkerhet.


"Det er viktig å understreke at dyreassisterte intervensjoner ikke skal erstatte profesjonell psykisk helsebehandling, men heller fungere som en verdifull del av en helhetlig tilnærming til å bedre den mentale helsen og motvirke ensomhet og utenforskap. Vi ser en stor økning i interesse for dette, og det varmer mitt hjerte!" sier Kathrine von Tangen.

Her er noen måter hvordan dyreassisterte intervensjoner kan bidra:

  1. Emosjonell støtte: Dyr har en unik evne til å gi emosjonell støtte og trøst. Interaksjon med dyr kan redusere stress, angst og følelse av ensomhet, og det kan bidra til å forbedre humøret.

  2. Sosial kontakt: Dyr kan være flotte samtalepartnere og en kilde til positiv sosial kontakt. Dyr kan fungere som "isbrytere" og hjelpe folk med å komme i kontakt med andre mennesker, spesielt hvis de deltar i dyreassisterte aktiviteter i grupper.

  3. Følelse av formål: Å ta vare på et dyr gir en følelse av ansvar og formål. Dette kan være spesielt verdifullt for personer som føler seg utenfor eller ensomme, da det gir dem en daglig oppgave og følelse av å være til nytte.

  4. Redusert isolasjon: For personer som er begrenset i sin evne til å delta i sosiale aktiviteter på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer, kan dyreassisterte intervensjoner bringe en følelse av fellesskap og tilhørighet.

  5. Moralstøtte: Terapi- og besøksdyr kan bidra til å øke selvtilliten og selvfølelsen til personer som føler seg utstøtt eller marginalisert, da dyrene gir ubetinget positiv oppmerksomhet og omsorg.

  6. Stressreduksjon: Interaksjon med dyr kan føre til frigjøring av endorfiner og redusere stresshormoner, noe som kan ha en positiv innvirkning på den generelle psykiske helsen.


KONTAKTINFORMASJON

Kathrine von Tangen

TLF: 98685876


Комментарии


bottom of page