top of page

Roer ned, gir nærhet og inspirerer til fysisk aktivitet

Oppdatert: 24. mar. 2023


Terapihundene Marve, Tuna og Santino har de siste månedene besøkt de eldre med demens på Økernhjemmet. Hovedmålet med tiltaket var å bidra til «bedre hverdagsliv» i form av berikende aktiviteter, nærhet og kos.

Bedre hverdagsliv

Bruk av hundeterapi i omsorgen for personer med demens, har en positiv effekt, gir glede og fine øyeblikk. Ofte har eldre begrenset mobilitet og færre berikende aktiviteter som fyller hverdagen. Økernhjemmet tilbyr et variert aktivitets- og kulturtilbud til sine beboere der terapihunder fra Dyreassisterte Tjenester er et av dem.

- Det er tydelig på beboerne at de har glede av tiltaket, bl.a. at noen oppleves roligere (hvis vedkommende plages av uro), mens andre generelt kommer i bedre humør. Effekter som går på atferd og humør vurderes å ha en vedvarende effekt også etter besøket, forteller Håkon Stensrud som er fysioterapeut på Økernhjemmet. Ann-Jonette, sammen med hundene Marve og Tune, er et av teamene som tar oppdrag gjennom Dyreassitserte Tjenester. De har lang erfaring innen hundeassistert terapi og jobber blant annet med ungdom, høyskoler og barnehager. I tillegg er Ann-Jonette hundeinstruktør. - Hundene bryr seg ikke om hva slags mennesker de skal besøke og de skiller ikke på noen. Eldreomsorg er viktig og alle har ulikt behov. Iblant er hundene akkurat det som skal til for å motivere og gi glede, sier Ann-Jonette Friberg.


I mars utgaven av Hundesport kan du lese mer om terapihundene Marve og Tuna, klikk her. Sensorisk stimulering for personer med demens

Sensorisk stimulering brukes for å øke årvåkenhet, redusere uro og bedre livskvaliteten til eldre personer med demens.

- Vi ser at terapihunder kan bidra til økt aktivering både mentalt og motorisk, og samtidig gi personen positive inntrykk som kan vare lenge etter besøket. Beboerne får tilfredsstillelse av etterlengtet kroppskontakt og økt bevegelse gjennom klapping, kosing og pelsstell, forteller Kathrine von Tangen som er grunnlegger av Dyreassisterte Tjenester. På Økernhjemmet har hvert besøk bestått av 2 sesjoner på 45 min der hundene har ca 10-15 min tissepause mellom sesjonene. Terapihundene jobber både i grupper ute i fellesarealet og en-til-en på eget rom. Nærhet og interaksjon med hundene har også variert utifra dagsform og interesse til beboer. - I grupper starter teamene med en hilserunde der man kartlegger hvem som ønsker nær interaksjon og hvem som ikke ønsker direkte interaksjon. Av erfaring er det mange beboere som finner glede i å bare observere det som skjer. Det vi opplever under gruppesesjonene, er at flere beboere blir mer pratsomme, det oppstår en lystbetont stemning i gruppen og hunden blir et naturlig samtaleemne, sier Kathrine. Terapihunder har kontaktskapende og sosialiserende evner som fører til et bedre miljø, også blant pasienter og ansatte.

Under gruppesesjonene blir det oppvisning av triks der beboere også utfører triksene. Det gjennomføres søkeøvelser der godbiter blir plassert rundt i rommet og beboere følger spent med. Teamene opplever at flere av beboerne har åpnet seg opp og vist mye glede og omsorg når de får besøk. Flere av beboerne har også delt historier og minner, spesielt fra da de selv hadde hund. - Vi utfyller hverandre med stor tillit begge veier, og når hundene kanskje trenger en pause, så kan jeg være det sosiale leddet noen minutter, sier Ann-Jonette.


- Først og fremst oppleves hundeførerne som veldig profesjonelle både når det gjelder forberedelser og gjennomføring. I møte med beboerne, vurderes de gode på empati, respekt og på kommunikasjon (bl.a. når det gis ulike instruksjoner i interaksjon med hund). Terapihundene virker svært godt trent/dressert, da de bl.a. oppleves rolige og fokuserte på jobben under krevende forhold. Ellers har hundeførerne vært gode på miljøbehandling utover det som var forventet. Eksempler på dette kan være at de har trøstet personer som har vært lei seg og ellers validert vonde/vanskelige tanker og følelser på en god måte, sier Håkon.


Nærhet og varme Beboere har også hatt et behov for nærhet og å kunne gi kjærlighet. Hundene har fått lov til å enten sitte pent ved siden av stolen mens de blir klappet, eller får legge hodet i fanget til beboeren. Noen ganger har også hundene fått lov til å hoppe opp i sofaen eller sengen og ligge helt inntil bruker mens de blir kost med.

- Noen uttrykker glede enten verbalt eller nonverbalt, mens hos andre ser man best den beroligende effekten (gjerne hvis beboeren oppleves urolig/angstpreget til vanlig), sier Håkon.


Terapihundene oppmuntrer også til fysisk aktivitet Sesjonene har også inneholdt øvelser som inspirerer til fysisk aktivitet. Beboere har blant annet holdt beina opp fra gulvet mens hunden krabber under og hopper over beina deres. De har gått tur rundt om i gangene med hund i bånd. De har fått kaste ulike leker av vekt og størrelse som hundene apporterer tilbake til dem. Det har også blitt utført noen rolige draleker med de sterkeste. - Økt fysisk aktivitet er også en stor gevinst og et mål som er innfridd med dette tiltaket. Dette gjelder bl.a. hos personer som vanligvis er vanskelige å motivere til fysisk aktivitet. Disse har latt seg lettere motivere når det er hund på besøk, forteller Håkon.

Ønsker du å høre mer om dette opplegget, ta kontakt. dyreassistertetjenester@gmail.com

Comments


bottom of page