top of page

DAI i barnehage

Bruken av dyreassisterte intervensjoner (DAI) i barnehager kan være variert og tilpasses barnas alder, behov og pedagogiske mål. DAI i barnehager har vist seg å være en berikende tilnærming som kan stimulere barnas læring, emosjonelle utvikling, sosiale ferdigheter og naturforståelse. Det skaper en positiv og spennende læringsmiljø som fremmer barnas nysgjerrighet, omsorg og respekt for dyr og natur.

741230.jpg

Hvordan implementere dyr?

Observasjon og samhandling: Barnehagebarn får muligheten til å observere og samhandle med dyrene på nært hold. Dette kan inkludere å klappe, mate eller leke med dyrene under veiledning fra voksne. Observasjon og samhandling gir barna en direkte opplevelse av dyrene, deres oppførsel og behov.
 

Læring og oppdagelse: Dyrene kan brukes som en ressurs for læring og oppdagelse. Barna kan lære om dyreartene, deres egenskaper, habitat, og hva de trenger for å være sunne og glade. Dyrene kan også brukes som en motivator for læring i ulike fagområder, som språk, matte, naturvitenskap og sosial læring.

Emosjonell støtte og trivsel: Dyreassisterte intervensjoner kan bidra til å fremme barnas emosjonelle velvære og trivsel. Dyrene kan være en kilde til trøst, glede og trygghet. Barna kan oppleve følelsesmessig tilknytning til dyrene og uttrykke sine følelser gjennom interaksjon med dem. Dette kan hjelpe barna med å utvikle emosjonell regulering og sosiale ferdigheter.

 

Natur- og miljøforståelse: Dyrene kan brukes som en bro til å lære barna om naturen og miljøet. Barna kan lære om dyrenes rolle i økosystemet, viktigheten av dyrevelferd og bærekraftig praksis. Dette kan fremme barnas forståelse for naturen, miljøansvar og en positiv holdning til dyrelivet.

"Dyr har en helt egen evne til å gi oss ro, få oss til å smile, få oss til å være til stede her og nå, og gi oss nærhet og varme. Et dyr slippes gjerne helt inn i komfortsonen allerede på første møte. Nærhet til mennesker kan være komplisert og ta tid, men med dyr kommer det naturlig, og de positive effektene  varer ofte lenge etterpå."

DAI øvelser i barnehager

Disse eksemplene viser hvordan dyreassisterte intervensjoner kan brukes i barnehager på ulike områder, som språkutvikling, naturforståelse, kreativitet, ansvar og emosjonell støtte. Det er viktig å tilpasse aktivitetene til barnas alder, behov og sikkerhet, samt ha veiledning fra kvalifiserte fagpersoner for å sikre en positiv og trygg opplevelse.

pexels-katya-wolf-9428185.jpg

Lesestunder med dyr:

Barnehagebarn kan delta i lesesirkler der de leser bøker til dyrene. For eksempel kan barna sitte ved siden av en rolig hund eller katt og lese høyt for dem. Dette kan bidra til å utvikle barnas leseferdigheter, øke deres selvtillit og skape en avslappende og støttende atmosfære.

pexels-julissa-helmuth-8850574.jpg

Dyr som emosjonelle støttesystemer:

Dyrene kan fungere som emosjonelle støttesystemer for barna. For eksempel kan en terapihund være til stede under gruppesamlinger eller overgangsperioder for å skape en rolig og trygg atmosfære. Barna kan oppsøke dyret for trøst, kosing eller bare for å føle seg trygge og aksepterte.

pexels-humphrey-muleba-1612847.jpg

Naturvandringer med hund:

Barnehagebarn kan gå på turer i naturen sammen med dyrene. Dette kan være turer til nærliggende skoger, parker eller gårder der barna får utforske og oppdage dyrelivet. En guide kan forklare barna om forskjellige arter, deres egenskaper og habitater.

pexels-allan-mas-5622413.jpg

Terapeutiske øvelser med dyr:

Barnehagebarn kan delta i terapeutiske øvelser som involverer dyr. Dette kan inkludere pusteøvelser eller beroligende aktiviteter med dyret, der barna fokuserer på deres egen pust og avslapping mens de samhandler med dyret. Dette kan bidra til å redusere stress og fremme emosjonell regulering.

_edited.jpg

Lek og samspill med dyr:

Gjennom lek og samspill med dyrene får barna muligheten til å utvikle sine motoriske ferdigheter, sosiale ferdigheter og lære om respektfull interaksjon med dyr. 

7792647.jpg

Dyreomsorg og dyrepleie:

Barna kan delta i oppgaver knyttet til dyreomsorg og dyrepleie. For eksempel kan de hjelpe til med å mate dyrene, rense deres bosteder eller børste deres pels. Dette gir barna ansvarserfaring, lærer dem om omsorg og respekt for dyr, og fremmer deres empati og forståelse.

Hva sier forskning?

V har samlet sammen relevant forskning du kan lese her:

bottom of page