top of page

DAI i barnevern

Ved samhandling med dyr, kan barn få verdifull kunnskap om relasjonsbygging og sosiale forhold. Dette er erfaringer som kan overføres til menneskelige interaksjoner. 

Dyreassisterte intervensjoner kan bidra i sårbare barns utvikling, både emosjonelt og kognitivt, ved at barn utvikler positive evner innen omsorg, empati, stress- og følelsesregulering og selvkontroll. 

pexels-karolina-grabowska-7693380.jpg

Dyrene dømmer ikke og kan inneha en støttende, fokuserende og beroligende effekt på barn. Ettersom barn ikke har de samme psykologiske forsvarsmekanismene overfor dyr som overfor mennesker, kan følelser og problemer lettere tas opp ved hjelp av dyr som bidrar til å skape en mindre truende setting. Dyr kan også være overføringsobjekter som bidrar til å skape kontakt mellom barnet og den voksne, eller mellom barnet og andre barn.

I perioder med stress, kan dyr gi barn den tilstedeværelse, beroligelse og sosiale støtte de trenger som ikke de voksne klarer eller vil gi i sitt strev etter selv å takle stresset og finne løsninger. 

Hvordan implementere dyr?

Dyreassistert aktivitet kan gi en god avkobling fra en utfordrende hverdag og inspirere barn og unge til å komme seg ut av huset og utforske naturen sammen med dyret. 
Sosial støtte er kanskje den viktigste faktoren der barnet vil føle seg sett og verdsatt. Dyr oppmuntrer også barnet til å være sosiale med andre barn og voksne. 
Gjennom planlagt aktivitet vil følelsen av mestring og økt selvtillit være i fokus. 
Hunder og katter er også enkelt å frakte med seg slik at man kan utforske nye steder sammen, enten det er nytt hjem, følge til og fra skolen eller til andre destinasjoner som ellers er vanskelig for barnet å dra til. Dyr kan også inviteres inn i vanskelige samtaler og virke beroligende for barnet. 
Innen dyreassistert terapi jobber flere av teamene med følelsesregulering, bearbeiding av traumer, selvskading, angst og depresjon.  

"Dyr har en helt egen evne til å gi oss ro, få oss til å smile, få oss til å være til stede her og nå, og gi oss nærhet og varme. Et dyr slippes gjerne helt inn i komfortsonen allerede på første møte. Nærhet til mennesker kan være komplisert og ta tid, men med dyr kommer det naturlig, og de positive effektene  varer ofte lenge etterpå."

DAI øvelser i barnevern

Barnevernet og fosterhjem kan samarbeide med kvalifiserte terapeuter som tilbyr dyreassistert terapi eller dyreassistert aktivit. Dette innebærer at barnet og evt familien deltar i strukturerte sesjoner der de samhandler med dyr under veiledning av en terapeut. Målet er å fremme emosjonell regulering, sosiale ferdigheter, tillit og trygghet hos barnet.

IMG_3181 2.jpg

Dyr som emosjonelle støttesystemer:

Dyrene kan fungere som emosjonelle støttesystemer for barna. For eksempel kan en terapihund være til stede under vanskelige samtaler eller overgangsperioder for å skape en rolig og trygg atmosfære. Barna kan oppsøke dyret for trøst, kosing eller bare for å føle seg trygge og aksepterte.

pexels-julissa-helmuth-8850574.jpg

Terapeutiske øvelser med dyr:

Barnet kan delta i terapeutiske øvelser som kan inkludere pusteøvelser eller beroligende aktiviteter med dyret, der barna fokuserer på deres egen pust og avslapping mens de samhandler med dyret. Dette kan bidra til å redusere stress og fremme emosjonell regulering.

pexels-humphrey-muleba-1612847.jpg

Utendørsaktiviteter

Barnet kan bli med på turer i naturen sammen med hund eller hest der de sammen kan utforske og oppdage dyrelivet. Miljøarbeideren/terapauten kan forklare barnet om forskjellige arter, deres egenskaper og habitater.

Dette gjør barnet mer observante av omgivelsene og finner gleden i nuet. 

Dat-Hest-2.jpg

Tydelig kommunikasjon:

Lære barnet og bruke grunnleggende kommandoer for å kommunisere med dyrene, for eksempel å si "stopp", "gå", sitt eller "bli". Dette hjelper barnet med å utvikle en forståelse for ikke-verbal kommunikasjon og lære å gi klare og tydelige signaler. Det kan også forsterke barnets følelse av mestring og oppnåelse når de ser at f.eks hesten eller hunden responderer på deres instruksjoner.

Paraply.jpg

Lek og samspill med dyr:

Gjennom lek og samspill med dyrene får barna muligheten til å utvikle sine motoriske ferdigheter, sosiale ferdigheter og lære om respektfull interaksjon med dyr. 

234673.jpg

Kroppsbevissthet og balanse:

Be barnet om å prøve forskjellige øvelser på hesteryggen som hjelper dem å utvikle kroppsbevissthet og balanse. Dette kan inkludere å sitte rett, flytte vekten sideveis, eller prøve å stå oppreist på hesteryggen. Øvelsene kan hjelpe barnet med å øke kroppskontrollen og kroppsbevisstheten samtidig som de bygger tillit og styrke.

Hva sier forskning?

V har samlet sammen relevant forskning du kan lese her:

Dyreassistert friluftsliv og mestringstro

Dyreassisterte intervensjoner i miljøterapi

bottom of page