top of page

DAI innen rehabilitering

Ved skader forårsaket av ulykker eller sykdom, kan aktiviteter med dyr bidra til økt motorisk aktivering. Ved varige mèn etter en ulykke, kan det være psykisk belastende å akseptere funksjonsnedsettelse. Her kan dyr i rehabilitering være en ressurs for å gi en positiv opplevelse, enten under samtaler eller ved fysisk opptrening. 

 

DAI innen rehabilitering har som mål å fremme bedring i fysiske, sosiale, emosjonelle eller kognitive funksjoner hos brukeren gjennom en målrettet intervensjon. Tiltaket skal være en del av den tverrfaglige behandlingsprosessen tilpasset hver enkelt bruker.  

7210362.jpg

Rehabilitering med dyr kan også gi økt motivasjon og glede, også ved anstrengende øvelser. Dyrene har en beroligende effekt og bidrar til økt konsentrasjon. Ved å legge fokus og konsentrasjon på dyret kan brukeren også oppleve redusert smerte under øvelsene ved at dyret fungerer som en distraksjon.

Hvordan implementere dyr?

Dyreassistert terapi benyttes for å trene opp fysiske ferdigheter og for å flytte fokus fra sykdom og smerte til ferdigheter og mestring. Mange som ikke er vant med fysisk trening opplever DAI som en positiv trening i en annen sammenheng, og dermed mer lystbetont. Blant annet på Catosenteret tilbyr tiltak med terapihund innen rehabilitering. 
 

Fysisk rehabilitering: Dyreassisterte terapier kan brukes til å stimulere fysisk rehabilitering hos pasienter. For eksempel kan øvelser som inkluderer interaksjon med hunden eller hesten bidra til å forbedre balanse, styrke og motoriske ferdigheter. Pasienter kan utføre oppgaver som børsting av dyret, gå ved siden av hunden eller delta i øvelser som innebærer bruk av dyrets bevegelser for å forbedre kroppskontroll og funksjon.

Kognitiv rehabilitering: Dyreassisterte intervensjoner kan også støtte kognitiv rehabilitering. Pasienter kan delta i aktiviteter som trener oppmerksomhet, problemløsning, hukommelse og kognitiv fleksibilitet. Dette kan inkludere oppgaver som å lære dyrets navn, kommandoer og utføre oppgaver sammen med dyret for å forbedre kognitiv funksjon.

 

Emosjonell støtte: Dyreassisterte intervensjoner kan gi emosjonell støtte til pasienter som gjennomgår rehabilitering. Dyrene kan tilby trøst, redusere stress og angst, og fremme positivt humør. Pasienter kan oppleve økt følelse av tilhørighet og økt motivasjon til å delta aktivt i rehabiliteringsprosessen.

 

Sosial interaksjon og kommunikasjon: Dyrene fungerer som sosiale "broer" som kan lette sosial interaksjon og kommunikasjon hos pasienter. Pasienter kan styrke sine sosiale ferdigheter ved å samhandle med dyrene og deres håndterere. Dyrene kan fungere som en isbryter og stimulere til samtale og samhandling med andre mennesker i rehabiliteringsmiljøet.

 

Motivasjon og engasjement: Dyrene kan være en kilde til motivasjon og engasjement for pasienter under rehabilitering. Gleden av å arbeide med og ta vare på dyret kan øke motivasjonen til å gjennomføre øvelser og oppgaver som er en del av rehabiliteringsprogrammet. Dyrene kan også bidra til å opprettholde kontinuitet og rutiner i pasientenes daglige liv.

pexels-blue-bird-7210364.jpg

​Psykisk og sosial trening

For å trene på psykiske, sosiale og emosjonelle ferdigheter, benyttes dyreassistert terapi for mestring av utfordrende situasjoner og fokusflytting fra brukers utfordringer.  

En økt kan bestå av: 

 • Lydighetstrening og kommandoer

 • Grensesetting  – vise overføringsverdien til mellommenneskelig aspekt 

 • Gi og få omsorg (ansvarsfølelse) 

 • Emosjonell katalysator – lette på humøret, få frem smil og latter 

 • Trene på sosiale settinger

 • Kom i kontakt med andre

DAT-009.jpg

Kognitiv trening

Dyreassistert terapi kan også brukes til å trene kognitive funksjoner som:

 • Språk/forståelse – begrepsforståelse

 • Kommunikasjon

 • Rekkefølge av handlinger – prosess 

 • Oppmerksomhet

 • Konsentrasjon

Terapiridning

Terapiridning er en behandlingsform særlig gunstig ved opptrening av balanse, styrke, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Måten man sitter på hesten og hestens bevegelser, kan løse opp spenning og spasmer i muskulaturen.

Endel som sliter med kroniske ryggsmerter, kan også ha nytte av ridningen, ettersom det gir skånsom rytmisk bevegelse i ryggens ledd.

 

I tillegg til avspenning, koordinasjon, bevegelighet, balanse og kroppsbevissthet, kan ridning stimulere kognitive evner som hukommelse, initiativ, orientering i rom og retning, konsentrasjon, planlegging og en rekke andre ting. Alle sanser blir aktivert. Vi blir påvirket av hesten på alle måter, både fysisk og psykisk. Det kreves reaksjoner fra hele kroppen når vi rir, et sensomotorisk samspill.

pexels-humphrey-muleba-1612846.jpg

Avhengighets Rehabilitering

Avhengighet er en ensom sykdom. Mange som kjemper mot avhengighet isolerer seg når de bruker rusmidler. Noen trenger å få nye venner når de kommer tilbake fra rehabilitering. En terapihund eller terapihest gir selskap slik at du ikke lenger føler deg ensom.

 

Gir ubetinget kjærlighet: Det er

 vanskelig å føle seg elsket når du er på rehabilitering. Terapidyr bryr seg ikke om hvordan du ser ut, hvordan du er kledd eller hvor lenge du har vært edru. De bare elsker deg. Som en kilde til ubetinget kjærlighet, er terapidyr en stor ressurs innen rehabilitering.

 

Sørg for mosjon: De fleste dyr trenger

 en form for mosjon eller stell som kan være fysisk krevende. For eksempel kan det å gå tur med en terapihund, kaste ball, strigle hest eller møkke i stallen bidra til aktivitet. 

 

Lindre stress: Å klappe hunder, katter

 eller hester lindrer stress. Ved å klappe en pelskledd venn, frigjøres serotonin, nevrotransmitteren som er ansvarlig for å føle seg lykkelig. Det senker også blodtrykket. 

Hva sier forskning?

V har samlet sammen relevant forskning du kan lese her:

bottom of page