top of page

DAI innen eldreomsorg

Forskning viser at jevnlig kontakt med dyr har både en korttids- og en langtidsvirkende effekt for eldre og beboere på sykehjem. Ofte har eldre begrenset mobilitet og færre berikende aktiviteter som fyller hverdagen. Det er stort behov for helsetjenester, både i hjemmet, på dagsenter og i sykehjem. Siden det er et sterkt økende antall eldre mennesker i samfunnet, er det viktig å ha fokus på flere typer metoder innen miljøbehandling. Ved bruk av dyreassisterte intervensjoner, kan dyrene bidra til økt aktivering både mentalt og motorisk og gi personen positive inntrykk som kan vare lenge etter besøket. 

IMG_4806.JPG

Dyreassisterte aktiviteter med hund er utbredt innen eldreomsorgen i Norge, og blir oftere og oftere tatt i bruk. Det finnes flere hundre frivillige besøkshunder som er i arbeid ukentlig, og det utarbeides stadig flere ulike tilbud med terapihunder, terapikatter og besøk til ulike gårder. 

Hvordan implementere dyr?

Dyreassisterte aktiviteter med hund er utbredt innen eldreomsorgen i Norge, og blir oftere og oftere tatt i bruk. Det finnes flere hundre frivillige besøkshunder som er i arbeid ukentlig, og det utarbeides stadig flere ulike tilbud med terapihunder, terapikatter og besøk til ulike gårder. 

Stimulerer sansene

Eldre på eldresenter kan ha begrenset berikelse i hverdagen, og noen sliter med demens. Hos denne gruppen kan et besøk av et dyr være et positivt møte og kan bidra til økt aktivering både mentalt og motorisk.

Dyreassisterte aktiviteter kan ha en positiv effekt på depresjon og øke livskvalitet hos eldre personer med demens, spesielt de i et sent stadium. Ved demens, kan det å ha et dyr tilstede bidra til samtale og vekke til live gode minner. Dyr har også en beroligende effekt. 

Ved samhandling med dyr, spesielt hunder, blir de eldre møtt uten fordommer og får oppleve hengivenhet og varm kroppskontakt.

Les artikkelen om oppdraget vårt på Økernhjemmet

HER

pexels-matthias-zomer-339620.jpg
Mennesker med demens som får en ball i hånden mens det står en hund på gulvet, forstår at ballen skal kastes. Det gjør at hundene også kan være med på aktiviteter som styrker dem med demens i hverdagen. Demente pasienter kan gjerne glemme at hunden har vært på besøk fem minutter etter, men følelsen og roen sitter ofte igjen lenge etter at vi har vært der. Eldre som ikke husker igjen sine ektefeller eller egne barn, kan av og til si «det kommer en hund til meg av og til», og det er jo et sterkt bilde på hvilken effekt og inntrykk terapihunder gjør. 
IMG_4859.jpg

Sosialiserende effekt 

Det er gjort mye forskning, spesielt i USA, på de positive effektene det har å være i kontakt med dyr hos eldre: Hunden virker sosialiserende der eldre som sitter mye alene får økt kontakt med andre.

 

Besøk med dyr i gruppe bidrar til økt kommunikasjon, sosialt samvær og økt samhold. I gruppene blir dyret et samtaleemne, og aktivitetene som gjennomføres sammen bidrar til økt samarbeid og skaper en lystbetont stemning i gruppen.  

 

Under en hundeassistert sesjon, kan deltakerne bruke mye tid på å observere hunden, snakke til den og leke med den. Dette fremkaller smil og latter.

pexels-julissa-helmuth-8850571.jpg

Reduserer fall

Hos hjemmeboende er fall og bruddskader vanlig og utgiftene rundt fallskader er store. Fallulykker fører også til økt funksjonshemming og dødelighet blant eldre. Dette har stor innvirkning på den enkeltes livskvalitet. I et studie gjennomført i Norge, ble det undersøkt om gruppebasert aktivitet med hund kunne bedre balansen og øke livskvaliteten hos hjemmeboende med demens. Resultatene viste en signifikant klinisk og statistisk effekt av intervensjonen, og forbedringen av balanse tilsvarte ca. 20 % redusert sjanse for fall. 

IMG_5487.JPG

Rehabilitering

Rehabilitering med dyr kan også gi økt motivasjon og glede ved eventuelle anstrengende øvelser. 

Ved skader pga fall eller sykdom, kan aktiviteter med dyr og spesielt hund og katt, bidra til økt motorisk aktivering. DAI benyttes for å trene opp fysiske ferdigheter og for å flytte fokus fra sykdom og smerte til ferdigheter og mestring. Mange som ikke er vant med fysisk trening opplever dyreassistert terapi som positiv trening, og dermed mer lystbetont.  DAI brukes også til å trene kognitive funksjoner som: Språk/forståelse – begrepsforståelse, kommunikasjon, rekkefølge av handlinger – prosess, oppmerksomhet og konsentrasjon.

pexels-oleksandr-pidvalnyi-375510.jpg

Besøk på gård

Besøk på gård kan være så enkelt som en kilde til positiv opplevelse og et avbrekk fra hverdagen. De eldre blir eksponert for et variert miljø og oppmuntret til samhandling med andre. Det finnes ulike tilbud og varierende grad av fysisk aktivitet. Ved å bidra på gården, får de eldre en følelse av å være til nytte, samtidig som de opplever positive interaksjoner med dyrene. 

Hva sier forskning?

V har samlet sammen relevant forskning du kan lese her:

Velde, B.P., J. Cipriani, and G. Fisher, Resident and therapist views of animal-assisted therapy: Implications for occupational therapy practice. 2005.

 

Le Roux, M.C. and R.J.P. Kemp, Effect of a companion dog on depression and anxiety levels of elderly residents in a long‐term care facility. 2009.

 

Greendale, G.A., et al., Higher basal cortisol predicts verbal memory loss in postmenopausal women: Rancho Bernardo Study. 2000.

Allen, K., J. Blascovich, and W.B.J.P.m. Mendes, Cardiovascular reactivity and the presence of pets, friends, and spouses: The truth about cats and dogs. 2002. 

 

Olsen, C., et al., Effect of animal-assisted interventions on depression, agitation and quality of life in nursing home residents suffering from cognitive impairment or dementia: a cluster randomized controlled trial.Int J Geriatr Psychiatry, 2016. 

 

Churchill, M., et al., Using a therapy dog to alleviate the agitation and desocialization of people with Alzheimer’s disease. 1999. 

Mossello, E., et al., Animal-assisted activity and emotional status of patients with Alzheimer’s disease in day care. 2011. 

 

 

https://www.aftenposten.no/norge/i/aPkj4/en-labb-aa-holde-i 

 

https://www.smartcarecluster.no/aktuelt/2019/6/terapihund-som-arbeidsverktøy

https://www.nmbu.no/forskning/disputaser/pressemeldinger/node/29064 

bottom of page