top of page

DAI i Fengsel

Dyreassistert intervensjon (DAI) har blitt benyttet i fengsler som en del av rehabiliteringsprogrammer og tiltak for å forbedre fangers fysiske, mentale og sosiale velvære. DAI i fengsler har vist seg å ha positive effekter på fanger, inkludert reduksjon av aggresjon, økt sosial tilpasning og bedre mental helse. Det kan også bidra til å utvikle ferdigheter som ansvar, empati og samarbeid, og bidra til en bedre rehabilitering og resosialisering av innsatte.

pexels-jimmy-chan-1309902.jpg

Hvordan implementere dyr?

Forskning har blitt gjennomført for å undersøke bruken av terapihunder i fengsler, og resultatene har vist flere potensielle fordeler. Studier har vist at tilstedeværelsen av terapihunder kan bidra til å redusere voldelig og aggressiv atferd blant innsatte. Interaksjon med hunder kan virke beroligende og stressreduserende, og det kan skape en mer positiv og avslappet atmosfære i fengselet.

Innsatte som har hatt kontakt med terapihunder rapporterer ofte om økt trivsel, redusert ensomhet og bedre mental helse. Dyrene kan gi en følelse av tilhørighet, emosjonell støtte og positiv distraksjon fra hverdagen i fengselet. De kan også bidra til å øke selvfølelsen og selvtilliten til innsatte.

Interaksjon med terapihunder kan bidra til å forbedre innsattes sosiale ferdigheter. Innsatte får muligheten til å øve på empati, kommunikasjon og samarbeid gjennom pleie og trening av hundene. Dette kan være spesielt nyttig for innsatte som har vanskeligheter med sosiale relasjoner eller mangler sosiale ferdigheter.

Forskning har vist at interaksjon med terapihunder kan redusere stressnivået og angstsymptomene blant innsatte. Berøring og omsorg for hunden kan utløse frigjøringen av oksytocin, et hormon som er knyttet til avslapning og reduksjon av stress. Dette kan ha en positiv effekt på innsattes psykiske helse og generelle velvære.

Terapihunder kan også bidra til å styrke rehabiliteringsprosessen for innsatte og forbedre deres muligheter for vellykket tilbakeføring til samfunnet. Interaksjonen med dyrene kan bidra til å utvikle ansvar, selvdisiplin, tålmodighet og andre ferdigheter som er viktige for en vellykket reintegrering.

Det er viktig å merke seg at forskningen på terapihunder i fengsler fortsatt er begrenset, og det er behov for ytterligere studier for å bedre forstå effekten og potensialet til denne intervensjonen. Likevel gir eksisterende forskning lovende indikasjoner på at terapihunder kan være en verdifull ressurs i fengselsmiljøer for å fremme trivsel, mental helse og rehabilitering blant innsatte.."

DAI øvelser i fengsel

771742.jpg

Terapeutiske besøk:

Sertifiserte terapihunder eller andre dyr besøker fengselet regelmessig for å samhandle med fangene. Dette kan inkludere økter med kjæledyrsterapi, der fangene kan tilbringe tid med dyrene, kose og leke med dem. Dette kan ha en beroligende effekt, redusere stress og bidra til å forbedre fangenes mentale helse.

-260440.jpg

Trening av tjenestehunder:

Noen fengsler tilbyr programmer der innsatte får muligheten til å trene og sosialisere tjenestehunder. Innsatte lærer hundene grunnleggende kommandoer, sosial tilpasning og andre ferdigheter som er nødvendige for å bli tjenestehunder. Dette gir innsatte mulighet til å utvikle ansvar, samarbeidsevner og empati, samtidig som de bidrar til å trene og sosialisere hundene.

pexels-julian-kirschner-3117157.jpg

Dyreassistert terapi:

Terapeuter eller behandlere bruker dyr som en del av terapeutiske intervensjoner i fengselsmiljøet. Dette kan innebære individuelle eller gruppesesjoner der dyrene er tilstede for å støtte og stimulere fangenes terapeutiske prosess. DAI kan bidra til å øke motivasjon, fremme sosial interaksjon og forbedre kommunikasjonsevner hos fangene.

pexels-brett-jordan-840111.jpg

Gartneri- og landbruksprogrammer:

Noen fengsler tilbyr programmer der fanger kan arbeide med dyr i landbruks- eller gartneriprosjekter. Dette kan involvere oppdrett av dyr som griser eller kyr, eller pleie av dyr som hester eller geiter. Disse programmene gir fangene en meningsfull aktivitet, ansvarsfølelse og mulighet til å lære om dyrepleie og landbrukspraksis.

Hva sier forskning?

V har samlet sammen relevant forskning du kan lese her:

bottom of page