top of page

Social Impact i DAI-Klubben!

🌟Social Impact i DAI-Klubben! 🌟


Vi er stolte av å kunngjøre at vi nå setter fokus på sosial effekt (social impact) i våre prosjekter. I DAI-klubben lærer vi hvordan vi kan utføre og måle sosial effekt for å sikre at våre dyreassisterte tjenester virkelig gjør en forskjell. 🌍❤️ Med oss på laget har vi Alexandra Andresen, med lang erfaring innen sosialt entreprenørskap hos Ferd, samt et fint samarbeid med Impact Startup.💡 Hva er Sosial Effekt?


Sosial effekt handler om å måle den målbare effekten våre aktiviteter har på samfunnet – både positive og negative konsekvenser for individer, samfunn og miljø. Ved å forstå og forbedre disse effektene, kan vi sikre at våre tiltak gir reelle og varige resultater.📊 Hvorfor er dette viktig?


Forbedret livskvalitet: Vi ønsker å sikre at våre tiltak virkelig bidrar til bedre livskvalitet for brukerne.


Datadrevet beslutningstaking: Innhenting og analyse av data gir oss klare bevis på hva som fungerer best.


Økt troverdighet: Dokumenterte resultater bygger troverdighet hos brukere, investorer og myndigheter.


Effektiv ressursbruk: Vi sikrer at våre ressurser brukes der de har størst effekt.


Langsiktig bærekraft: Kontinuerlig måling og forbedring gjør våre tiltak mer bærekraftige.


Bli med oss på denne spennende reisen for å forbedre livskvaliteten til våre deltakere gjennom målrettede og effektive tiltak. Nå kan du se opptak av en 30 min webinar der du får en innføring i hva Social Impact er og hvordan du kan begynn eå måle dette.


Bli med i DAI-Klubben nå! Over 50 medlemmer som er sertifiserte eller under utdanning! Kr. 650,-/året.
📅 Merk datoen: Neste fagdag blir 26. august.


Jeg er så stolt av hva vi får til sammen! 💖🐾

Hilsen Kathrine, Daglig leder i Dyreassisterte Tjenester

Comments


bottom of page