top of page

God Morgen Norge

Mandag 27. november ønsket God Morgen Norge å gjøre tre reportasjer under dagens sending. De ønsket å løfte frem hvordan kontakten med dyr kan gi betydelige helsefordeler, hvem som tilbyr dette, hvordan de jobber og med hvilke brukergrupper.


Du kan se hele innslaget på Tv2 Play, episode 186 (2023). Våre live-opptredener var rundt tid 1:15, 2:13 og 3:08 inn i sendingen."Responsen etter sendingen har vært overveldende positiv, og vi ser en økning i medlemstallene til DAI-klubben," forteller Kathrine Hurlen von Tangen.

Vokser raskt

Dyreassisterte Tjenester ble grunnlagt av Kathrine Hurlen von Tangen for litt under et år siden. På kort tid har selskapet vokst til å inkludere over 35 sertifiserte team rundt om i Norge, mest sentrert på østlandet. Målet er klart: å gjøre det enklere for privatpersoner og bedrifter å få tilgang til fagutdannede mennesker og sertifiserte dyr som tilbyr ulike helsefremmende tjenester.


"Det finnes så mange dyktige folk og sertifiserte terapidyr, men mange opplever at de er vanskelige å finne. Folk ønsker også mer informasjon om de ulike tilbudene og veiledning om hva som kan fungere best for dem. Etter flere år i miljøet la jeg også merke til at det finnes ulike utdanningsaktører i Norge, men det ikke fantes en nøytral klubb der alle teamene kunne dele erfaringer på tvers av kunnskap, uansett hvilken bakgrunn de har. For at DAI-miljøet skal kunne utvikle seg, er vi nødt til å jobbe sammen," forklarer grunnlegger Kathrine Hurlen von Tangen.


Hva er dyreassisterte intervensjoner?

Dyreassisterte Intervensjoner (DAI) er et fagbegrep som enkelt forklart handler om å involvere dyr aktivt i ulike terapeutiske og pedagogiske tiltak for å oppnå bedre resultater. Fagpersoner som tilbyr dette, har spesialisert seg, og dyrene er trent spesifikt for dette formålet.


"Det er utrolig spennende å få ta del i et fagmiljø der alle har ulik ekspertise og jobber med ulike brukergrupper som f.eks barnevern, eldreomsorg, traumebehandling, spiseforstyrrelser, barneskoler, barnehager, høyskoler og rehabilitering. Disse teamene jobber også med ulike arte som hunder, hester, høner og andre gårdsdyr," sier Kathrine.


Social impact

Men Dyreassisterte Tjenester har ikke bare fokus på individuell helse; de streber også etter å ha en positiv samfunnseffekt. Selskapet er en startup men har allerede lagt tilrette for måling av "social impact" eller "sosial påvirkning". Dette begrepet refererer til effekten eller endringen som organisasjonen har på samfunnet og ulike samfunnsgrupper.


"Å bygge broer mellom mennesker og dyr går hånd i hånd med vår forpliktelse til å være en kraft for endring. Vi ønsker å være med på å skape et samfunn der dyr innen DAI blir en ressurs tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn eller utfordringer," sier Kathrine.

Sosial påvirkning kan måles på ulike måter avhengig av konteksten. Det kan omfatte positive endringer i menneskers livskvalitet, økt tilgjengelighet av ressurser, reduksjon av ulikhet, eller bidrag til bærekraftige samfunnsendringer."Vår innsats i 2024 vil være rettet mot å skape endringer og etablere meningsfulle partnerskap som utvider vår innvirkning og sikrer at våre tjenester når de mest sårbare samfunnsgruppene. Dette er en invitasjon til å forme en fremtid hvor alle har tilgang til ulike tilbud innen DAI," avslutter Kathrine.


LES MER OM DAI-KLUBBEN HER


Ta kontakt med Kathrine H. von Tangen

Tlf: 98685876
Ønsker du å bli med på en av våre trenigssamlinger vinter/våren 2024?


Yorumlar


bottom of page