top of page

Klarhet og Standardisering i Dyreassisterte Tjenester: Terapihund- og Skolehundutdanning

Oppdatert: 20. mai


Terapihunder, skolehunder og besøkshunder har lenge vært en uvurderlig ressurs for samfunnet, og etterspørselen etter slike dyreassisterte tjenester fortsetter å øke. Imidlertid har spørsmål om standarder og sertifisering skapt forvirring blant både frivillige og profesjonelle aktører.En bekymring som ofte dukker opp, er mangelen på en felles sertifiseringsstandard for terminologien rundt terapihund og skolehund i Norge. Dette fører til forvirring blant hundeeiere om de ulike kurstilbudene og kravene fra diverse utdanningsinstitusjoner.


Nylige diskusjoner hos oss har satt fokus på behovet for klarhet og standardisering innen terapi- og skolehundutdanning. Et eksempel som illustrerer dette er hvis en hundefører ønsker å bli medlem i DAI-Klubben for å kunne delta i oppdrag igjennom Dyreassisterte Tjenester. Ofte ser vi hunder som er godkjent som både besøkshund og terapihund fra ulike organisasjoner. Imidlertid oppstår det usikkerhet rundt om hund og eieren oppfyller de nødvendige kravene for å kunne kalle seg en terapihundekvipasje og ta seg betalt deretter.


Denne usikkerheten knytter seg til spørsmålet om det eksisterer en generell sertifiseringsstandard for terapihunder, eller om dette overlates til hver enkelt kurstilbydere og hva de definerer for hva som skal til for å kunne bli en terapihund. Vi har tatt en titt på de ulike utdanningsaktørene og ser at prisen for utdanning av terpihund er ganske sammenlignbare, men omfanget til flere av kursene oppfyller ikke de internasjonale minimumskravene.


Dette skaper bekymring for at enkelte hundeekvipasjer kan bli feilaktig klassifisert som terapihunder uten tilstrekkelig opplæring. I Dyreassisterte Tjenester følger vi retningslinjene satt av International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) for utdanningskrav. Selv om disse retningslinjene ikke er lovfestede i Norge, er det vår intensjon å etterleve de internasjonale standardene.


Retningslinjer for Dyreassistert Aktivitet (Besøkshund/Sosial Tjenestehund):

Opplæringen involverer minst 70 timer, fordelt på seminarer/forelesninger (minimum 20 timer), praktisk erfaring (minimum 25 timer) og selvstudium (minimum 25 timer).

Norske Terapihundskole tilbyr besøkshundsutdanning (Kurset er på 155 timer) og koster kr. 7.500,-Retningslinjer for Terapihund og Skolehund:

Opplæringen bør vare minst 450 timer og inkludere minimum 170 timer med seminarer/forelesninger, 60 timer med praktisk erfaring og maksimalt 75 timer med selvstudium, i tillegg til andre former for fri læring.


Norske Terapihundskole tilbyr videreutdanning for terapihund og skolehund (Kurset er på 706 timer) og koster kr. 17.500,-.Du kan lese om IAHAIOS retningslinjer her: Ønsker faglig oppdatering hvert år

IAHAIO anbefaler også kontinuerlig opplæring for frivillige og fagpersoner involvert i dyreassisterte intervensjoner. Frivillige bør delta i 8 timer opplæring hvert andre år, mens fagpersoner bør delta i 24 timer opplæring hvert andre år.

Denne opplæringen tilbys av DAI-Klubben til sine medlemmer gjennom fagdager og treningssamlinger som arrangeres flere ganger i året, noe som bidrar til å opprettholde høy standard og kompetanse.


Dyreassisterte Tjenester anbefaler alle som ønsker å utdanne seg å ta sertifiseringen til Norske Terapihundeskole. Vi mener deres utdanning gir mest for pengene og oppfyller de internasjonale kravene satt av IAHAIO. De tilbyr også re-sertifisering hvert andre år og videreutdanning for besøkshunder som er sertifisert gjennom andre utdanningsaktører.


Vurderer du å ta utdanningen? Nye kurs starter 20. september 2024.

Yorumlar


bottom of page